Skratite si put...

DEFINIRANJE SMJENA

UZ DODATNI MODUL PLANIRANJE

U alatnoj traci postavki kliknite na Polja u aplikaciji i u izborniku s lijeve strane odaberite Parametri radnog vremena. Otvorit će se prozor za dodavanje i uređivanje podataka o smjenama.

Obvezni podaci koji se moraju unijeti prilikom definiranja smjene su Oznaka, Naziv, Početak smjene i Završetak smjene, Parametar prisutnosti i Dani u tjednu na koje se smjena odnosi.

Klikom na Parametar prisutnosti otvorit će se prozor u kojem je smjenu potrebno povezati s parametrom radnog vremena (redovno radno vrijeme, noćni rad, rad nedjeljom i blagdanom, itd.).


Dobro je znati:

1. Kako bi smjene bile uočljivije prilikom popunjavanja plana u ovom prozoru možete im odabrati boju.
2. Ako koristite uređaje za kontrolu prisutnosti podesite i vrijeme za početak i završetak registracije.
3. Ako imate više poslovnih jedinica koje imaju različite smjene, planiranje si možete olakšati vezanjem smjena uz određenu poslovnu jedinicu. Prilikom definiranja smjene odaberite poslovnu jedinicu za koju ta smjena vrijedi, te u Opcijama aplikacije (koje se nalaze u Postavkama aplikacije) označite Zaključaj parametre kod planiranja smjena na poslovnu jedinicu.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,