Skratite si put...

ČIMBENICI


Kliknite na Indikatori rizika i u padajućem izborniku odaberite Čimbenici koji upućuju na niži rizik. Otvorit će se dokument s popisom čimbenika koji upućuju na niži rizik od sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Na temelju ovih čimbenika kroz dubinsku analizu ćete procijeniti potencijalnu rizičnost svojih klijenata.

Kliknite na Indikatori rizika i u padajućem izborniku odaberite Čimbenici koji upućuju na viši rizik. Otvorit će se dokument s popisom čimbenika koji upućuju na viši rizik od sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

ČIMBENICI SU TAKSATIVNO PROPISANI ČLANKOM 14. ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA TE IH STOGA NIJE PREPORUČLJIVO MIJENJATI. ČIMBENICI RIZIKA SASTAVNI SU DIO INTERNOG AKTA.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,