Skratite si put...

USPOSTAVLJANJE POSLOVNOG ODNOSA


Odaberite stranku u popisu stranaka, kliknite na Dubinska analiza i u padajućem izborniku odaberite Uspostavljanje poslovnog odnosa. Pojavit će se prozor s čimbenicima koji mogu upućivati na potencijalno niži rizik. Označite čimbenike koji vrijede za odabranu stranku i kliknite na Dalje. Isto tako, označite čimbenike koji mogu upućivati na potencijalno viši rizik koji vrijede za odabranu stranku i kliknite na Dalje. U listi indikatora označite indikatore koji vrijede za odabranu stranku i kliknite na Dalje.

Na temelju indikatora ocjenjujete rizičnost stranke, a na temelju čimbenika procjenjujete potencijalnu rizičnost stranke.

Odaberite zaključnu ocjenu rizičnosti stranke i potencijalnu rizičnost stranke. Ako želite, upišite zaključnu napomenu, i upišite dodatne mjere koje ćete poduzeti. Kliknite na Završi analizu kako biste izradili završni dokument. Završni dokument možete dodatno urediti, ispisati i spremiti (dubinska analiza sprema se u dokumente stranke s desne strane, u mapu dubinske analize).

NISKOG RIZIKA SU ISKLJUČIVO STRANKE KOJE SU U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE ILI REGIONALNE SAMOUPRAVE ILI REPUBLIKE HRVATSKE I TVRTKE ČIJE DIONICE SU IZLISTANE NA RELEVANTNIM BURZAMA.


Napomena

1. Završni dokument dubinske analize sprema se u dokumentaciju za odabranu stranku. U svakom trenutku ga možete pronaći u mapi Dubinske analize klikom na stranku u popisu stranaka i odabirom kartice Dokumenti s desne strane.
2. Dubinska analiza stranke sastoji se od četiri koraka: identifikacije stranke (pravne ili fizičke osobe), identifikacije zakonskih zastupnika stranke, identifikacije stvarnih vlasnika stranke i analize rizika stranke prema čimbenicima i indikatorima.
3. Postupak dubinske analize stranke normiran je člancima 15.-31. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19).

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,