Skratite si put...

EVIDENCIJA POTEŠKOĆA PRI UTVRĐIVANJU STVARNOG VLASNIKA


Kliknite na Evidencije i u padajućem izborniku odaberite Evidencija poteškoća pri utvrđivanju stvarnog vlasnika.

U evidenciju poteškoća pri utvrđivanju stvarnog vlasnika unosite poteškoće s kojima ste se susreli prilikom identifikacije stvarnih vlasnika i mjere koje ste zbog toga poduzeli.

Evidencija poteškoća pri utvrđivanju stvarnog vlasnika može se ispisati ili izvesti u PDF iz prozora u kojem se uređuje.

AKO NISTE IMALI POTEŠKOĆA PRI UTVRĐIVANJU STVARNIH VLASNIKA O TOME SE MOŽETE OČITOVATI IZJAVOM O POTEŠKOĆAMA PRI UTVRĐIVANJU STVARNOG VLASNIKA.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,