Skratite si put...

EVIDENCIJA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIKA


Kliknite na Evidencije i u padajućem izborniku odaberite Evidencija stručnog osposobljavanja zaposlenika.

U ovu evidenciju unose se podaci o stručnim seminarima na temu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, podacima o osposobljavanjima novih zaposlenika te podacima o internim edukacijama koje ste održali na temelju programa osposobljavanja zaposlenika.

Evidencija stručnog osposobljavanja zaposlenika može se ispisati ili izvesti u PDF iz prozora u kojem se uređuje.

GODINE ISKUSTVA
 
15
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
38
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4257
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
15166
,