Skratite si put...

EVIDENCIJE KOJE SE POPUNJAVAJU AUTOMATSKI


Neke od evidencija popunjavaju se automatski kako unosite podatke o svojim strankama. Kliknite na Evidencije i u padajućem izborniku odaberite željenu evidenciju.

1. Evidencija stranaka i procjene rizika popunjava se automatski kako u aplikaciju dodajete stranke koje su pravne osobe i kako u aplikaciju dodajete stranke koje su fizičke osobe.

2. Evidencija poslovnih odnosa popunjava se automatski kako u aplikaciju unosite podatke o poslovnim odnosima sa svojim strankama.

3. Evidencija dubinskih analiza i transakcija popunjava se automatski kako kroz aplikaciju izrađujete dubinske analize stranaka i transakcija.

4. Evidencija zakonskih zastupnika automatski se popunjava kad radite identifikaciju zakonskih zastupnika stranke.

5. Evidencija stvarnih vlasnika automatski se popunjava kad radite >identifikaciju stvarnih vlasnika stranke.

Sve ove evidencije mogu se izvesti u PDF i ispisati iz njihovog pregleda.

U OVIM EVIDENCIJAMA U SVAKOM SE TRENUTKU NALAZE TRENUTNI AKTUALNI PODACI. SVE POVIJESNE PROMJENE OSTAJU SAČUVANE U IZRAĐENIM DUBINSKIM ANALIZAMA.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,