Skratite si put...

ZAKONSKI ZASTUPNIK


U alatnoj traci kliknite na Identifikacija i u padajućem izborniku odaberite Zakonski zastupnik. U prozoru koji će se otvoriti upišite osnovne podatke i adresu prebivališta zakonskog zastupnika.

| Kod pravnih osoba politička izloženost provjerava se za stvarnog vlasnika, ne i za zakonskog zastupnika.

Podaci koji se nalaze u grupi Identifikacija nalaze se na osobnom identifikacijskom dokumentu na temelju kojeg ste napravili identifikaciju zakonskog zastupnika. Klikom na Priloži dokument možete priložiti scan popunjenog upitnika za zakonskog zastupnika ili scan osobne iskaznice zakonskog zastupnika stranke.

AKO STRANKA IMA VIŠE ZAKONSKIH ZASTUPNIKA PONOVITE OVAJ POSTUPAK ZA SVAKOG OD NJIH.


Napomena

1. Ako želite urediti podatke o zakonskom zastupniku odaberite stranku u popisu stranaka. U izborniku s desne strane odaberite Zakonski zastupnik, označite željenog zakonskog zastupnika i kliknite na Uredi.
2. Ako se zakonski zastupnik stranke promijenio potrebno je napraviti dubinsku analizu stranke zbog promjene relevantnih okolnosti. U popisu stranaka označite stranku čiji zakonski zastupnik se promijenio i u izborniku s desne strane odaberite Zakonski zastupnik. Odaberite zakonskog zastupnika koji je prestao biti zakonski zastupnik i kliknite na Obriši. Nakon toga po gornjim koracima dodajte novog zakonskog zastupnika. U svim starim dubinskim analizama će ostati podatak o starom zakonskom zastupniku.
3. Ako je ista osoba i zakonski zastupnik i stvarni vlasnik označite automatski upiši stvarnog vlasnika kako biste automatski upisali ime i prezime, datum rođenja i državljanstvo stvarnog vlasnika.
4. Zakonom je propisano da se provjera identiteta zakonskog zastupnika stranke provodi uvidom u službeni osobni dokumenti u nazočnosti stranke. Ako taj dokument ne sadrži sve potrebne podatke, podaci koji nedostaju mogu se prikupiti iz druge važeće javne isprave. Ako ni to nije moguće, podatak je moguće prikupiti i neposredno od stranke, ali uz razumne mjere za provjeru prikupljenog podatka.
5. Podaci o zakonskom zastupniku stranke koje je potrebno prikupiti definirani su čl. 20. st. 1. t. 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19).
6. Dubinska analiza stranke sastoji se od četiri koraka: identifikacije stranke (pravne ili fizičke osobe), identifikacije zakonskih zastupnika stranke, identifikacije stvarnih vlasnika stranke i analize rizika stranke prema čimbenicima i indikatorima.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,