Skratite si put...

IZJAVE UZ EVIDENCIJE


U alatnoj traci kliknite na Odluke, izjave i suglasnosti i u padajućem izborniku odaberite željenu izjavu:

1. Izjavom o nalozima Ureda očitujete se da niste imali nalog Ureda za sprječavanje pranja novca za privremeno zaustavljanje transakcije ili za praćenje financijskog poslovanja neke od svojih stranaka. Ovaj dokument je potrebno izraditi ako niste unijeli nikakav podatak u Evidenciju naloga Ureda.

2. Izjavom o sumnjivim transakcijama očitujete se da u svojem redovitom pružanju usluga strankama niste uočili sumnjive transakcije. Ovaj dokument je potrebno izraditi ako u Evidenciju složenih i neobičnih transakcija niste unijeli nijednu transakciju.

3. Izjavom o dostavljanju podataka Uredu očitujete se da se u svojem poslovanju niste susreli sa sumnjivim transakcijama i da, samim time, niste ni Uredu za sprječavanje pranja novca dostavili nikakve podatke o takvim transakcijama. Ako u Evidenciju dostavljenih podataka Uredu niste unijeli nijedan podatak, potrebno je izraditi ovu izjavu.

4. Izjavom o otkrivanju podataka trećima očitujete se da prilikom mjera koje ste provodili trećim osobama niste otkrivali nikakve podatke navedene u izjavi. Ovaj dokument je potrebno izraditi ako u Evidenciju otkrivanja podataka niste unijeli nijedan relevantan događaj.

5. Izjavom o provedenim nadzorima očitujete se da niste imali nadzor od strane nadležnih nadzornih tijela za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Ako ste se do sad susreli s izravnim ili neizravnim nadzorom od strane nadležnih tijela taj podatak je potrebno unijeti u Evidenciju provedenog nadzora.

6. Izjavom o poteškoćama pri utvrđivanju stvarnog vlasnika očitujete se da se tijekom provođenja mjera identifikacije stvarnih vlasnika niste susreli s poteškoćama. Ako ste imali poteškoća pri identifikaciji stvarnih vlasnika umjesto ove izjave taj podatak unosite u Evidenciju poteškoća pri utvrđivanju stvarnog vlasnika.

Sve ove izjave se, nakon što ih izradite, spremaju u Pregled dokumentacije odakle ih u svakom u trenutku možete izvesti u PDF ili ispisati.

SVAKA OD OVIH IZJAVA U SVOM TEKSTU NAVODI ČLANAK ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA (NN 108/17, 39/19) NA KOJI SE ODNOSI.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,