Skratite si put...

ORGANIZACIJSKI USTROJ OBVEZNIKA


Kliknite na Izrada dokumentacije i u padajućem izborniku odaberite Organizacijski ustroj obveznika. Umjesto crte upišite organizacijske jedinice svoje tvrtke i radno mjesto na kojem je zaposlena ovlaštena osoba za provođenje mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Izrađeni dokument možete uređivati kao da ste u Wordu. Klikom na Spremi spremite izmjene koje ste unijeli, a klikom na Ispiši možete ispisati dokument.

Spremljeni dokument će se spremiti u Pregled dokumentacije odakle ga možete izvesti u PDF-u.

UPRAVA OBVEZNIKA DUŽNA JE OMOGUĆITI DA OVLAŠTENA OSOBA BUDE ZAPOSLENA NA RADNOME MJESTU KOJE JE U ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI OBVEZNIKA SISTEMATIZIRANO NA TAKVOME POLOŽAJU DA OVLAŠTENOJ OSOBI OMOGUĆAVA BRZO, KVALITETNO I PRAVODOBNO IZVRŠAVANJE ZADAĆA PROPISANIH ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA I NA TEMELJU NJEGA DONESENIH PODZAKONSKIH AKATA TE NEZAVISNOST U RADU I MOGUĆNOST IZRAVNE KOMUNIKACIJE S UPRAVOM.


Napomena

1. Organizacijski ustroj obveznika sastavni je dio Internog akta.
2. U dokumentu su detaljno razrađeni organizacijski ustroj obveznika, položaj ovlaštene osobe unutar obveznika, ovlasti i odgovornosti ovlaštene osobe, ovlasti i odgovornosti svih zaposlenika unutar obveznika i odgovarajuće linije izvješćivanja unutar obveznika.
3. Organizacijske jedinice tvrtke mogu biti, na primjer, uprava, odjel računovodstva, odjel prodaje i sl.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,