Skratite si put...

UPITNIK I IZJAVA O POLITIČKOJ IZLOŽENOSTI


Kliknite na Izjave i upitnici i u padajućem izborniku odaberite Upitnik o političkoj izloženosti. Ispišite ga ili ga klikom na Spremi kao... izvezite u PDF i predajte ga stranci kako bi ga popunila.

Upitnik i izjava o političkoj izloženosti su legitimni način za utvrđivanje političke izloženosti, te ih možete upisati kao način utvrđivanja političke izloženosti prilikom identifikacije stvarnog vlasnika stranke ili identifikacije stranke koja je fizička osoba.

Kliknite na Izjave i upitnici i u padajućem izborniku odaberite Izjava o političkoj izloženosti. Ispišite ju ili ju klikom na Spremi kao... izvezite u PDF i predajte ju stranci kako bi ju popunila.

1. Ako stranka ima više stvarnih vlasnika za svakog od njih napravite poseban dokument odabirom Spremi kao....
2. Popunjeni dokument možete uvesti u aplikaciju tako da odaberete stranku u popisu stranaka, odaberete karticu Dokumenti s desne strane i nakon toga kliknete na Uvezi.
3. Politička izloženost provjerava se za stvarnog vlasnika stranke pravne osobe i za stranku koja je fizička osoba.
4. Razlika između upitnika i izjave je jedino u formi, tako da je za jednu osobu dovoljno izraditi samo jedan od ta dva dokumenta.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,