Skratite si put...

UPITNIK I IZJAVA O POLITIČKOJ IZLOŽENOSTI


Kliknite na Izjave i upitnici i u padajućem izborniku odaberite Upitnik o političkoj izloženosti. Ispišite ga ili ga klikom na Spremi kao... izvezite u PDF i predajte ga stranci kako bi ga popunila.

Upitnik i izjava o političkoj izloženosti su legitimni način za utvrđivanje političke izloženosti, te ih možete upisati kao način utvrđivanja političke izloženosti prilikom identifikacije zakonskog zastupnika ili identifikacije stvarnog vlasnika.

Kliknite na Izjave i upitnici i u padajućem izborniku odaberite Izjava o političkoj izloženosti. Ispišite ju ili ju klikom na Spremi kao... izvezite u PDF i predajte ju stranci kako bi ju popunila.

1. Ako stranka ima više zakonskih zastupnika ili stvarnih vlasnika za svakog od njih napravite poseban dokument odabirom Spremi kao....
2. Popunjeni dokument možete uvesti u aplikaciju tako da odaberete stranku u popisu stranaka, odaberete karticu Dokumenti s desne strane i nakon toga kliknete na Uvezi.

GODINE ISKUSTVA
 
14
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
32
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4017
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
14806
,