Skratite si put...

PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI PODATAKA


Odaberite stranku u popisu stranaka, kliknite na Dubinska analiza i u padajućem izborniku odaberite Provjera vjerodostojnosti podataka. Odaberite razlog provođenja analize i kliknite na Dalje. Označite čimbenike koji mogu upućivati na potencijalno niži rizik koji vrijede za odabranu stranku i kliknite na Dalje. Isto tako, označite čimbenike koji mogu upućivati na potencijalno viši rizik koji vrijede za odabranu stranku i kliknite na Dalje. U listi indikatora označite indikatore koji vrijede za odabranu stranku i kliknite na Dalje.

Na temelju indikatora ocjenjujete rizičnost stranke, a na temelju čimbenika procjenjujete potencijalnu rizičnost stranke.

Odaberite zaključnu ocjenu rizičnosti stranke i potencijalnu rizičnost stranke. Ako želite, upišite zaključnu napomenu dodatne mjere koje ćete poduzeti. Kliknite na Završi analizu kako biste izradili završni dokument. Završni dokument možete dodatno urediti, ispisati i spremiti (dubinska analiza sprema se u dokumente stranke s desne strane, u mapu dubinske analize).

NISKOG RIZIKA SU ISKLJUČIVO STRANKE KOJE SU U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE ILI REGIONALNE SAMOUPRAVE ILI REPUBLIKE HRVATSKE I TVRTKE ČIJE DIONICE SU IZLISTANE NA RELEVANTNIM BURZAMA.


Napomena

1. Završni dokument dubinske analize sprema se u dokumentaciju za odabranu stranku. U svakom trenutku ga možete pronaći u mapi Dubinske analize klikom na stranku u popisu stranaka i odabirom kartice Dokumenti s desne strane.
2. Dubinska analiza stranke sastoji se od četiri koraka: identifikacije stranke (pravne ili fizičke osobe), identifikacije zakonskih zastupnika stranke, identifikacije stvarnih vlasnika stranke i analize rizika stranke prema čimbenicima i indikatorima. Ako se koji od podataka unesenih prilikom identifikacije stranke, identifikacije zakonskog zastupnika ili identifikacije stvarnog vlasnika promijenio i to je potrebno ažurirati.
3. Dubinska analiza zbog promjene relevantnih okolnosti provodi se, npr., ako se promijenio stvarni vlasnik, ako se promijenio zakonski zastupnik, ako se promijenila adresa sjedišta, djelatnost stranke i slično. Tada je podatak koji se promijenio potrebno ažurirati i u prozoru stranke, zakonskog zastupnika ili stvarnog vlasnika.
4. Dubinska analiza zbog provjere vjerodostojnosti i primjerenosti podataka provodi se ako postoji sumnja u vjerodostojnost prikupljenih podataka. Dubinska analiza zbog primjene novog Zakona ili smjernica provodi se za sve stranke kod svake izmjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonskih propisa ili kod objavljivanja novih smjernica. Dubinska analiza zbog sumnje na pranje novca ili na financiranje terorizma provodi se kad postoji osnovana sumnja da se stranka bavi pranjem novca ili financiranjem terorizma.
4. Postupak dubinske analize stranke normiran je člancima 15.-31. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19).

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,