Skratite si put...

PROVJERE


Klikom na Provjere otvorit će se padajući izbornik s raznim registrima i sankcijskim listama na kojima možete dodatno provjeriti je li adresa stranke u visokorizičnoj trećoj zemlji, je li zakonski zastupnik stranke politički dužnosnik i slično.

1. Sudski registar sadrži aktualne i povijesne podatke o trgovačkim društvima i ustanovama.
2. Obrtni registar sadrži aktualne podatke o obrtima.
3. Ostali registri sadrže aktualne podatke o neprofitnim organizacijama, tj. udrugama, političkim strankama itd.
4. OIB.hr je servis pomoću kojeg, na temelju drugih identifikacijskih podataka, možete provjeriti točnost osobnog identifikacijskog broja.
5. VIES PDV Broj je servis Europske komisije za potvrđivanje PDV ID broja (u hrvatskom slučaju to je OIB).
6. FATF Lista rizičnih zemalja je interaktivna karta svijeta na kojoj možete vidjeti visokorizične treće zemlje. Klikom na određenu državu možete vidjeti i je li ta država članica koje od međunarodnih organizacija za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
7. Registar dužnosnika je registar svih hrvatskih političkih dužnosnika.
8. Registar službenika je registar rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada RH.
9. Registar subjekata koji podliježu ograničenjima je registar poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima na temelju podataka koje su dužnosnici naveli u svojim izvješćima u imovinskom stanju.
10. Internacionalna lista politički izloženih osoba je međunarodna baza politički izloženih osoba.
11. Provjera na sankcijskim listama je servis koji objedinjava nekoliko međunarodnih sankcijskih lista.

GODINE ISKUSTVA
 
14
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
32
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4017
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
14806
,