Skratite si put...

ČIMBENICI RIZIKA


U Postavkama, u izborniku s lijeve strane, odaberite Šifrarnici. U prozoru koji će se otvoriti odaberite tablicu Niži rizik. Klikom na svaku od skupina čimbenika možete vidjeti koji čimbenici utječu na niži rizik.

Na temelju ovih čimbenika kroz dubinsku analizu ćete procijeniti potencijalnu rizičnost svojih klijenata.

U Postavkama, u izborniku s lijeve strane, odaberite Šifrarnici. U prozoru koji će se otvoriti odaberite tablicu Viši rizik. Klikom na svaku od skupina čimbenika možete vidjeti koji čimbenici utječu na viši rizik.

ZA RAZLIKU OD INDIKATORA, ČIMBENICI SU TAKSATIVNO PROPISANI ZAKONOM TE IH NIJE PREPORUČLJIVO ISKLJUČIVATI.


Napomena

1. Dokumente s popisom čimbenika koji utječu na viši ili niži rizik možete izraditi klikom na Indikatori rizika na početnom ekranu aplikacije. Izrađene dokumente možete ispisati ili spremiti u PDF u Pregleda dokumentacije.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,