Skratite si put...

ČIMBENICI RIZIKA


Kliknite na Postavke u alatnoj traci i u izborniku s lijeve strane odaberite Šifrarnici. U prozor koji će se otvoriti odaberite tablicu Niži rizik. Klikom na svaku od skupina čimbenika možete vidjeti koji čimbenici utječu na niži rizik.

Prema čimbenicima ćete u dubinskoj analizi odrediti potencijalnu rizičnost svojih stranaka.

Kliknite na Postavke u alatnoj traci i u izborniku s lijeve strane odaberite Šifrarnici. U prozor koji će se otvoriti odaberite tablicu Viši rizik. Klikom na svaku od skupina čimbenika možete vidjeti koji čimbenici utječu na viši rizik.

ZA RAZLIKU OD INDIKATORA, ČIMBENICI SU TAKSATIVNO PROPISANI ZAKONOM TE IH NIJE PREPORUČLJIVO ISKLJUČIVATI.


Napomena

1. Dokumente s popisom čimbenika koji utječu na viši ili niži rizik možete izraditi klikom na Indikatori rizika na početnom ekranu aplikacije. Izrađene dokumente možete ispisati ili spremiti u PDF u Pregledu dokumentacije.

GODINE ISKUSTVA
 
14
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
32
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4017
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
14806
,