Skratite si put...

UPITNICI O IZVORU SREDSTAVA


Kliknite na Izjave i upitnici i u padajućem izborniku odaberite Izjava o izvoru sredstava (općenito – stranka). Ispišite ju ili ju klikom na Spremi kao... izvezite u PDF i predajte ju stranci kako bi ju popunila.

Izjavu o izvoru sredstava (dionice na donositelja), Izjavu o izvoru sredstava (geografski rizik) i Izjavu o izvoru sredstava (politička izloženost) potrebno je izraditi u slučajevima kada stranka izdaje dionice na donositelja, kada stranka dolazi iz visokorizične treće zemlje ili kada je stranka politički izložena osoba.

Kliknite na Izjave i upitnici i u padajućem izborniku odaberite Izjava o izvoru sredstava (općenito – transakcija). Ispišite ju ili ju klikom na Spremi kao... izvezite u PDF i predajte ju stranci kako bi ju popunila.

1. Popunjeni dokument možete uvesti u aplikaciju tako da odaberete stranku u popisu stranaka, odaberete karticu Dokumenti s desne strane i nakon toga kliknete na Uvezi.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,