Skratite si put...

UPITNIK ZA NOVU STRANKU


Kliknite na Izjave i upitnici i u padajućem izborniku odaberite Upitnik za novu stranku (pravna osoba). Otvorit će se prozor s upitnikom koji sadrži sva polja koja sadrži i prozor za dodavanje nove stranke pravne osobe. Klikom na Spremi kao... upitnik možete izvesti u PDF i poslati zakonskom zastupniku stranke kako bi ga popunio.

Upitnik za novu stranku služi kao alternativan način prikupljanja podataka u slučaju da do podataka o stranci ne možete doći na drugi način (na primjer uvidom u registar za pravne osobe ili uvidom u važeći osobni dokument za fizičke osobe).

Kliknite na Izjave i upitnici i u padajućem izborniku odaberite Upitnik za novu stranku (fizička osoba). Otvorit će se prozor s upitnikom koji sadrži sva polja koja sadrži i prozor za dodavanje nove stranke fizičke osobe. Klikom na Spremi kao... upitnik možete izvesti u PDF i poslati stranci kako bi ga popunila.

1. Popunjeni upitnik možete uvesti u aplikaciju tako da odaberete stranku u popisu stranaka, odaberete karticu Dokumenti s desne strane i nakon toga kliknete na Uvezi.
2. Podaci o stranci koje je potrebno prikupiti definirani su čl. 20. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19).

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,