Skratite si put...

UPITNIK ZA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA I UPITNIK ZA STVARNOG VLASNIKA


Kliknite na Izjave i upitnici i u padajućem izborniku odaberite Upitnik za zakonskog zastupnika. Otvorit će se prozor s upitnikom koji sadrži sva polja koja sadrži i prozor za identifikaciju zakonskog zastupnika. Klikom na Spremi kao... upitnik možete izvesti u PDF i poslati zakonskom zastupniku stranke kako bi ga popunio.

Upitnici za zakonske zastupnike i stvarne vlasnike služe kao alternativan način prikupljanja podataka u slučaju da do podataka o stranci ne možete doći na drugi način (na primjer uvidom u registar ili uvidom u važeći osobni dokument).

Kliknite na Izjave i upitnici i u padajućem izborniku odaberite Upitnik za stvarnog vlasnika. Otvorit će se prozor s upitnikom koji sadrži sva polja koja sadrži i prozor za identifikaciju stvarnog vlasnika. Klikom na Spremi kao... upitnik možete izvesti u PDF i poslati stranci kako bi ga popunila.

1. Ako stranka ima više zakonskih zastupnika ili stvarnih vlasnika za svakog od njih napravite poseban upitnik odabirom Spremi kao...
2. Popunjeni upitnik možete uvesti u aplikaciju tako da odaberete stranku u popisu stranaka, odaberete karticu Dokumenti s desne strane i nakon toga kliknete na Uvezi.
3. Podaci o zakonskom zastupniku i stvarnom vlasniku stranke koje je potrebno prikupiti definirani su čl. 20. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19).
4. Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma stvarni vlasnik stranke je svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (ili osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (ili osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,