Skratite si put...

UVOZ STRANAKA IZ APLIKACIJE BilješkeNET


U Postavkama, u izborniku s lijeve strane, odaberite Uvoz podataka, kliknite na Potvrdi i nakon toga kliknite na Dalje.

Uvozom iz aplikacije BilješkeNET u eSPNIFT će se prenijeti osnovni podaci o stranci, tj. naziv, OIB, djelatnost, pravni oblik i adresa sjedišta.

Označite stranke čije osnovne podatke želite uvesti u eSPNIFT i kliknite na Dalje, a zatim na Kraj kako biste odabrane stranke dodali u eSPNIFT.


Napomena

1. Nakon što u eSPNIFT povučete osnovne podatke o strankama potrebno je upisati podatke o poslovnom odnosu koji imate sa svakom svojom strankom tako da odaberete stranku u popisu stranaka i na kartici Opći podaci (s desne strane) kliknete na Uredi.
2. Za pravne osobe koje ste u eSPNIFT dodali na ovaj način potrebno je identificirati zakonske zastupnike i stvarne vlasnike.
3. Ako se, kojim slučajem, pojavi poruka da je automatsko spajanje neuspješno - postoji rješenje: odaberite Dalje, klikom na tri točkice pronađite BilješkeNET na svom računalu (najčešće se aplikacija nalazi na putanji C>Program Files(x86)>Raverus>BilješkeNET>FinB2017.exe) zatim kliknite na Open i nakon toga na Dalje.
4. Slobodno nas kontaktirajte za pomoć s uvozom podataka na broj telefona 01 3535-252 ili na e-mail adresu podrska@raverus.hr.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,