Skratite si put...

STVARNI VLASNIK


U alatnoj traci kliknite na Identifikacija i u padajućem izborniku odaberite Stvarni vlasnik. U prozoru koji će se otvoriti upišite osnovne podatke i podatke o vlasništvu.

Političku izloženost možete utvrditi na temelju upitnika ili izjave o političkoj izloženosti.

Podaci koji se nalaze u grupi Identifikacija odnose se na način na koji ste utvrdili podatke o stvarnom vlasniku. Klikom na Priloži dokument možete priložiti scan potpisanog upitnika ili izjave o političkoj izloženosti.

AKO STRANKA IMA VIŠE STVARNIH VLASNIKA PONOVITE OVAJ POSTUPAK ZA SVAKOG OD NJIH.


Napomena

1. Kako je stvarni vlasnik uvijek fizička osoba, a vlasnik pravne osobe može biti i druga pravna osoba Razina vlasništva je pojam koji označava koliko koraka je potrebno napraviti da bi se došlo do pravog stvarnog vlasnika. Na primjer, ako je osoba A vlasnik tvrtke B to je stvarno vlasništvo prve razine (izravno vlasništvo), ali ako je osoba A vlasnik tvrtke B, a tvrtka B je vlasnik tvrtke C onda je osoba A stvarni vlasnik druge razine (neizravno vlasništvo) tvrtke C.
2. Ako želite urediti podatke o stvarnom vlasniku odaberite stranku u popisu stranaka. U izborniku s desne strane odaberite Stvarni vlasnik, označite željenog stvarnog vlasnika i kliknite na Uredi.
3. Ako se stvarni vlasnik stranke promijenio potrebno je ponoviti dubinsku analizu stranke zbog promjene relevantnih okolnosti. U popisu stranaka označite stranku čiji stvarni vlasnik se promijenio i u izborniku s desne strane odaberite Stvarni vlasnik. Odaberite stvarnog vlasnika koji je prestao biti stvarni vlasnik i kliknite na Obriši. Nakon toga po gornjim koracima dodajte novog stvarnog vlasnika. U svim starim dubinskim analizama će ostati podatak o starom stvarnom vlasniku.
4. Ako ste stvarnog vlasnika dodali kroz identifikaciju zakonskog zastupnika, kliknite na Stvarni vlasnik s desne strane, označite stvarnog vlasnika i nakon toga kliknite na Uredi kako biste upisali preostale podatke.
5. Prema odredbi čl. 31. st. 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19) obveznici se kod identifikacije stvarnog vlasnika ne bi trebali oslanjati isključivo na podatke iz Registra stvarnih vlasnika.
5. Podaci o stvarnom vlasniku stranke koje je potrebno prikupiti definirani su čl. 20. st. 1. t. 6. i čl. 30. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19).
6. Dubinska analiza stranke sastoji se od četiri koraka: identifikacije stranke (pravne ili fizičke osobe), identifikacije zakonskih zastupnika stranke, identifikacije stvarnih vlasnika stranke i analize rizika stranke prema čimbenicima i indikatorima.
7. Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma stvarni vlasnik stranke je svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (ili osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (ili osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem.
8. Član uprave se stvarnim vlasnikom smatra ako nije moguće identificirati osobu koja izravno ili neizravno kontrolira društvo na način da u svojem vlasništvu ima više od 25% dionica ili vlasničkih udjela ili koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom stranke preko drugih sredstava.
9. Kod udruga i sličnih pravnih aranžmana stvarnim vlasnikom se smatra zakonski zastupnik.
10. Za stvarnog vlasnika stranke koja je pravna osoba potrebno je provjeriti nalazi li se na kojoj od sankcijskih listi koje se nalaze pod Provjere.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,