Skratite si put...

Fiskalizacija

Izdavanje/reizdavanje fiskalnog certifikata
Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12, NN 115/16, NN 106/18) uvedena je obveza fiskalizacije gotovinskih računa, kako bi se omogućio efikasan nadzor ostvarenog prometa u gotovini.

Obveznikom fiskalizacije smatra se:
1.fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak
2.pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit

Radi provedbe fiskalizacije, obveznici fiskalizacije dužni su od Fine zatražiti izdavanje produkcijskog aplikacijskog digitalnog certifikata. U postupku fiskalizacije, certifikat se koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka.

Certifikat sadrži naziv Fiskal koji definira njegovu namjenu u svrhu provođenja Zakona o fiskalizaciji. Cijena Fiskal certifikata je 39,82 eur (300,00 kn) + PDV. Certifikat vrijedi 5 godina i nakon isteka potrebno je zatražiti njegovu obnovu.

Ako se fiskalni certifikat traži prvi puta, potrebno je obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav. Ovdje se nalazi dokumentacija potrebna za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI. Ako poslovni subjekt već koristi digitalne certifikate Fine za neke druge potrebe, tada nije potrebno ponovno prolaziti proces registracije u PKI sustav Fine za dobivanje certifikata za fiskalizaciju.

Fiskalni certifikat se može zatražiti dostavom dokumentacije u poslovnicu Fine ili elektronički, putem on-line obrasca. Sve informacije potrebne za preuzimanje fiskalnog certifikata nalaze se ovdje klikom na Kako do certifikata.

Nakon zaprimanja dokumentacije Fina će poslati aktivacijske poruke, referentni broj na email, a autorizacijski kod SMS-om.

Važno je napomenuti da je prilikom preuzimanja certifikata potrebno zapamtiti lozinku koja se proizvoljno kreira. U slučaju da se zaboravi lozinka, certifikat se više ne može koristiti.

Ako je od izdavanja certifikata prošlo manje od godinu dana, može se napraviti Oporavak certifikata. Nakon isteka prve godine od izdavanja certifikata, više ne postoji mogućnost oporavka certifikata. Tada je potrebno zatražiti izdavanje novog certifikata, uz plaćanje naknade za izdavanje certifikata u punom iznosu. Ovdje se nalaze detaljnije informacije o cijenama i podacima za plaćanje naknade za izdavanje certifikata za fiskalizaciju.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,