Skratite si put...

Dodavanje klijenata u adresar

FisOffice Desktop

U glavnoj navigaciji kliknite na Klijenti i u alatnoj traci odaberite Dodaj. Otvorit će se prozor za upis podataka o klijentu. Upišite naziv i OIB klijenta i ako želite definirajte stalni popust koji će klijent imati na svim računima. Kliknite na podcrtano Adresa i otvorit će se prozor za upis adrese klijenta. Klikom na polja Telefon, Fax i Mobitel će se otvoriti prozori za upisivanje svakog od tih podataka. Upišite e-mail adresu klijenta i u alatnoj traci odaberite Spremi i zatvori.

Klikom na Kupac prilikom izrade računa otvorit će se adresar klijenata. Odaberite željenog klijenta i kliknite na Prihvati kako biste podatke o tom klijentu povukli u račun.

Klijente u adresar možete dodati i iz prozora za izradu računa. Kliknite na Kupac, u prozoru koji će se otvoriti odaberite Novi klijent i slijedite korake iz upute iznad.

U RAČUN ĆE SE POVUĆI NAZIV KLIJENTA, NJEGOVA ADRESA I OIB.


Za one koji žele znati više

1. Zakon o porezu na dodanu vrijednost propisuje da račun po kojem se namjerava odbiti predporez mora sadržavati ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca).
2. U izvještajima i pregledima možete vidjeti račune sortirane prema tome kojem klijentu ste ih izdali.
3. Obveza isticanja oznake R1 na računima s podacima o klijentu ukinuta je Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/2013) koji je stupio na snagu 01.07.2013. godine.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,