Skratite si put...

IZVJEŠTAJI O RADNICIMA

Među izvještajima o radnicima nalaze se liste prisutnih i odsutnih radnika na određeni dan, evidencija radnika, matična knjiga, potpisne liste s kućicama za upisivanje dolaska i odlaska radnika i posebne evidencije (učenici na praksi, osobe na stručnom osposobljavanju, studenti preko servisa i sl.).

Matična knjiga je dodatni modul koji sadrži izvještaj koji prikazuje sve podatke o radniku koji su propisani Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17).

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,