Skratite si put...

Izrada računa

FisOffice Desktop

Kliknite na Računi kako biste otvorili popis računa i nakon toga s početka alatne trake odaberite Dodaj. Otvorit će se prozor za izradu računa. Odaberite poslovni prostor i naplatni uređaj, način plaćanja i operatera koji izdaje račun. Nakon toga unesite ili povucite iz kataloga barem jednu stavku i spremite račun.

Obvezni elementi računa su broj računa (broj računa u slijedu, oznaka poslovnog prostora i oznaka naplatnog uređaja), datum izdavanja, podaci o izdavatelju (naziv, adresa i OIB), datum isporuke, način plaćanja, oznaka operatera i barem jedna stavka.

Podaci o klijentu nisu obvezan element računa, ali su potrebni ako klijent želi iskoristiti račun za odbitak PDV-a (tzv. R1 račun). Po potrebi upišite podatke o klijentu ili ih povucite iz adresara klijenata. Ako želite, kliknite na karticu Napomene kako biste dodali napomenu i nakon toga spremite račun. Ako se radi o fiskalnom računu (tj. ako je način plaćanja bilo koji drugi osim transakcijskog) fiskalizirajte račun. Ispišite račun ili ga spremite u PDF kako biste ga klijentu poslali mailom.

IZRADU RAČUNA MOŽETE UBRZATI DODAVANJEM KLIJENATA U ADRESAR, DODAVANJEM STAVKI U KATALOG I DEFINIRANJEM NAPOMENA UNAPRIJED.


Za one koji žele znati više

1. Transakcijski računi se ne fiskaliziraju, a računi sa svim ostalim načinima plaćanja se smatraju fiskalnim računima i potrebno ih je slati na fiskalizaciju. Postupak fiskalizacije teče tako da aplikacija generira ZKI broj koji se šalje Poreznoj upravi (možete ga vidjeti u donjem lijevom kutu prozora za izradu računa), a Porezna uprava kao odgovor vraća JIR broj (možete ga vidjeti u donjem desnom kutu prozora za izradu računa). Ako račun ima oba broja, račun je uspješno fiskaliziran. Ako je tu samo ZKI broj, a nema JIR-a potrebno je napraviti naknadnu fiskalizaciju.
2. Broj računa aplikacija izračunava sama prema odabranom naplatnom uređaju, poslovnom prostoru i datumu i vremenu u kojem je račun izdan. To je bitno kako bi se zadržala pravilnost slijeda računa.
3. Na fiskalizaciju se šalje OIB obveznika fiskalizacije, podatak o tome jeste li ili niste u sustavu PDV-a, podaci o broju računa (redni broj, oznaka poslovnog prostora i oznaka naplatnog uređaja), datum i vrijeme izdavanja, oznaka slijednosti, iznos računa razvrstan po poreznim stopama, način plaćanja, OIB operatera, ZKI broj i podaci o certifikatu kojim ste potpisali račun. Kako se fiskalizacija odvija u stvarnom vremenu, kod fiskalnih računa nije moguće mijenjati datum i vrijeme izdavanja.
4. Za porezne grupe koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost (nije u sustavu PDV-a, oslobođenje, ne podliježe oporezivanju, prijenos porezne obveze i poseban postupak oporezivanja – putničke agencije) je potrebno dodati napomenu s razlogom oslobođenja.
5. Kako bi se na transakcijskom računu pojavio 2D barkod s podacima za transakcijsko plaćanje potrebno je upisati model računa primatelja, opis plaćanja i podatke o kupcu, tj. platitelju.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,