Skratite si put...

Dodavanje proizvoda i usluga u katalog

FisOffice Desktop

Kliknite na Katalog usluga i proizvoda u alatnoj traci i odaberite Dodaj u alatnoj traci prozora koji će se otvoriti. Upišite šifru i naziv stavke, jedinicu mjere, jediničnu cijenu i odaberite poreznu grupu kojoj ta stavka pripada. Po želji možete upisati i napomenu koja će se na računu pojavljivati uvijek kada odaberete tu stavku. Kliknite na Spremi kako biste spremili stavku.

Prilikom izrade računa kliknite na trokutić u koloni katalog i otvorit će se padajući izbornik sa stavkama koje ste unijeli u katalog. Odaberite željenu stavku i upišite količinu kako biste stavku povukli u račun.

Kako biste izmijenili neki podatak o proizvodu ili usluzi iz kataloga uđite u katalog, označite proizvod ili uslugu i u alatnoj traci odaberite Izmijeni. Unesite promjene i kliknite na spremi.

AKO NEKI PROIZVOD ILI USLUGU VIŠE NEMATE U PONUDI UĐITE U KATALOG, OZNAČITE TAJ PROIZVOD ILI USLUGU, U ALATNOJ TRACI KLIKNITE NA IZMIJENI, U PROZORU KOJI ĆE SE OTVORITI STAVITE KVAČICU U POLJE NE PRODAJE SE I KLIKNITE NA SPREMI.


Za one koji žele znati više

1. Podaci o proizvodu i usluzi se mogu mijenjati i nakon što se taj proizvod ili usluga povuku u račun. Stavka iz kataloga može biti općeg karaktera, a u računu se mogu dodati specifičnosti. Na primjer stavka u katalogu može biti avio karta, a u samom računu se onda može dodati relacija; u katalogu može biti pisanje žalbe, a u računu se u opis stavke može upisati sudska odluka na koju se žalba odnosi ili u katalogu može pisati pregled, a u računu se u opisu stavke može specificirati o kakvom pregledu se radi.
2. U izvještajima i pregledima možete provjeriti koliki ste promet imali po svakoj stavci iz katalog i popis računa u kojima se ta stavka pojavljuje.
3. Obzirom na obvezu dvojnog iskazivanja u računu, u katalogu postoje polje za upis cijene u kunama i polje za upis cijene u eurima. Upisom cijene u jednoj valuti konverzijom prema fiksnom tečaju će se automatski popuniti i polje za upis cijene u drugoj valuti.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,