Skratite si put...

Naknadna fiskalizacija ponude

FisOffice Desktop (paket TOTAL)

U Kliknite na Ponude kako biste otvorili popis ponuda, označite ponudu koju je potrebno naknadno fiskalizirati i u alatnoj traci odaberite Izmijeni. Otvorit će se prozor sa svim podacima koje ste unijeli kada ste izradili ponudu. Naknadno se fiskaliziraju ponude koje imaju ZKI broj (nalazi se u donjem lijevom kutu prozora), a nemaju JIR (nalazi se u donjem desnom kutu prozora). U alatnoj traci odaberite Naknadna fiskalizacija kako biste dobili i JIR, tj. kako bi ponuda bila uspješno fiskalizirana. Nakon toga ispišite ili izvezite ponudu.

Kod neuspješne fiskalizacije pojavit će se poruka s razlogom zašto fiskalizacija nije bila uspješna. Prije naknadne fiskalizacije potrebno je otkloniti uzrok neuspješne fiskalizacije.

Najčešći razlozi za neuspješnu fiskalizaciju su prekid internetske veze, istek valjanosti certifikata za fiskalizaciju i različitost OIB-a iz certifikata i OIB-a obveznika upisanog u aplikaciju.

PREMA ČL. 21 ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM ROK ZA NAKNADNU FISKALIZACIJU JE DVA DANA OD DANA U KOJEM JE IZDANA PONUDA KOJA NIJE USPJEŠNO FISKALIZIRANA.


Za one koji žele znati više

1. Ako je došlo do prekida internetske veze napravite naknadnu fiskalizaciju nakon što ponovno uspostavite internetsku vezu.
2. Valjanost certifikata za fiskalizaciju je 5 godina od dana izdavanja. Kako je obveza fiskalizacije krenula 2013. godine, prvi certifikati su počeli isticati u 2018. godini. Neposredno prije isteka certifikata FINA (izdavatelj certifikata) mailom šalje obavijest o isteku certifikata. Na Fininim internetskim stranicama možete pronaći više informacija o obnovi certifikata.
3. Ako je OIB obveznika različit od OIB-a iz certifikata provjerite koji OIB je upisan u aplikaciju. Kliknite na Postavke (u gornjem rubu aplikacije) i odaberite Postavke obveznika. OIB obveznika bi trebao biti jednak OIB-u iz certifikata (koji piše zelenim slovima u donjem rubu aplikacije).

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,