Skratite si put...

Izrada e-računa

FisOffice Desktop (dodatni modul e-račun ili paket total)

Kliknite na E-računi u alatnoj traci. Upišite IBAN svojeg poslovnog računa, naziv banke i poštanski broj i kliknite na Dalje. Nakon toga upišite naziv certifikata koji ćete koristiti za potpis e-računa i zaporku privatnog ključa.

Zaporku ste odabrali prilikom preuzimanja certifikata s Fininih stranica. Sastoji se od 6 do 12 znakova, barem jednog velikog slova, barem jednog malog slova i barem jedne znamenke.

Kliknite na Dalje i u idućem koraku aktivirajte dodatan modul e-računi. Nakon toga svaki put kada odaberete dodatan modul e-računi otvorit će se prozor s popisom e-računa i imat ćete mogućnost izrade e-računa ili ažuriranja statusa e-računa.

ZA POTPIS E-RAČUNA SE KORISTI APLIKACIJSKI CERTIFIKAT ZA POTPIS E-RAČUNA.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,