Skratite si put...

Postavke fiskalizacije

FisOffice Desktop

Svi koraci za postavljanje fiskalizacije nalaze se na početnoj strani aplikacije.

Kliknite na Unos poslovnog prostora kako biste unijeli poslovni prostor. Oznaka poslovnog prostora mora biti ista kao i oznaka poslovnog prostora prijavljenog u ePoreznoj. Odaberite datum kad je poslovni prostor prijavljen u sustav ePorezna i kliknite na Spremi.

Kliknite na Unos naplatnog uređaja, odaberite poslovni prostor za koji želite dodati naplatni uređaj, unesite oznaku naplatnog uređaja i kliknite na Spremi.

Oznaka naplatnog uređaja može sadržavati samo znamenke od 0 do 9. Sam pojam naplatnog uređaja ne podrazumijeva isključivo fizički naplatni uređaj. U jednom poslovnom prostoru možete imati više naplatnih uređaja.

Kliknite na Unos zaposlenika, unesite ime i prezime osobe koja će izdavati račune, tekst koji će na računu pisati pod Račun izradio , OIB tog zaposlenika i spremite promjene. OIB osobe koja je izdala račun šalje se na fiskalizaciju.

Kliknite na Postavke obveznika. Ako niste u sustavu PDV-a stavite kvačicu u polje Nisam u sustavu PDV-a. Odaberite oznaku slijednosti koju ste definirali u svojem internom aktu. Upišite adresu, naziv i OIB tvrtke i kliknite na Postavi.

Kliknite na Postavke izgleda računa/ponuda. Otvorit će se prozor u kojem se mogu definirati stalni elementi računa. Upišite ime i prezime koje će stajati na mjestu na kojem se računi i ponude potpisuju, odaberite jedan od 4 predefinirana izgleda računa, upišite tekst koji će se pojavljivati u podnožju, odaberite želite li koristiti popuste i želite li da se na računu pojavljuju šifre stavki iz kataloga. Kliknite na Postavi, u idućem koraku na Da i nakon toga na U redu.

Kliknite na Certifikat nije učitan kako biste unijeli certifikat za fiskalizaciju. Upišite naziv certifikata, stavite kvačicu na Automatski učitaj kod pokretanja aplikacije i kliknite na Učitaj.

DVIJE SU MOGUĆNOSTI ODABIRA OZNAKE SLIJEDNOSTI. P (SLIJED PREMA POSLOVNOM PROSTORU) I N (SLIJED PREMA NAPLATNOM UREĐAJU). AKO SE ODABERE P SVI RAČUNI U ISTOM POSLOVNOM PROSTORU ĆE BITI U ISTOM SLIJEDU, BEZ OBZIRA NA TO JESU LI IZDANI NA JEDNOM ILI NA VIŠE NAPLATNIH UREĐAJA. AKO SE ODABERE N SVAKI NAPLATNI UREĐAJ ĆE IMATI SVOJ SLIJED. KAKO JEDAN NAPLATNI UREĐAJ NE MOŽE BITI VEZAN UZ DVA POSLOVNA PROSTORA, SAMIM TIME ĆE I POSLOVNI PROSTORI IMAT RAZLIČIT SLIJED.


Za one koji žele znati više

1. Uz korake koje je potrebno napraviti u aplikaciji potrebno je donijeti i interni akt kojim definirate svoj sustav za fiskalizaciju.
2. U sustav ePorezna potrebno je prijaviti poslovni prostor u kojem ćete fiskalizirati račune. Uputu za prijavu poslovnog prostora objavila je Porezna uprava na svojim stranicama. Podaci o proizvođaču i održavatelju programskog rješenja nalaze se na početnoj strani aplikacije FisOffice Desktop.
3. Izdavatelj certifikata za fiskalizaciju je FINA. Zatražite certifikat, preuzmite ga, učitajte ga u računalo i nakon toga ga učitajte u aplikaciju.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,