Skratite si put...

Ažuriranje statusa e-računa

FisOffice Desktop (dodatni modul e-račun ili paket TOTAL)

Kliknite na E-Računi kako biste otvorili popis e-računa, označite e-račun čiji status želite ažurirati i kliknite na Ažuriraj status e-računa. Pričekajte nekoliko sekundi i status će se ažurirati.

Put e-računa od prodavatelja do primatelja prolazi kroz nekoliko faza. Prvi status je Poslano na obradu. Nakon toga slijede statusi Zaprimljen i Potvrđeno zaprimanje. Završni statusi su Plaćen i Odbijen.

Ako e-račun ima status Odbijen, označite ga u popisu i odaberite Izmijeni u alatnoj traci. Odaberite karticu E-račun kako biste vidjeli poruku s razlogom odbijanja. Taj e-račun je potrebno stornirati i ponovno izraditi uvažavajući razlog odbijanja.

GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757
,